Curtain wall systems

REYNAERS & ETEM

cw50 cover
REYNAERS CW50
  • (Uf) - 0,8 W/m²K
  • 60 (-2;-6) dB

e85
ETEM E85
  • Uf = 1,6 W/m2.K
  • Rw=44dB

Previous slide
Next slide

REYNAERS CW50

Неограничена творческа свобода и максимален вход на светлина

Concept Wall® 50 е система за фасади и покриви, която предлага неограничена свобода на дизайна и позволява максимална прозрачност. Като такъв, CW 50 се предлага в няколко варианта за проектиране и остъкляване, но също така включва различни технически варианти, които да отговарят на определените нива на пожароустойчивост и топлоизолация. Вариантите на дизайна предлагат решения както за екстериора, така и за интериора на сградата.

Широката гама от профили CW 50 отговаря на всички изисквания на съвременната архитектура. По отношение на енергийните характеристики, системата предлага решения на различни нива, което позволява използването на троен стъклопакет и прави системата дори приложима за пасивни къщи или сгради с ниска енергия.

В допълнение към това, специализираните типове отваряне също могат да бъдат интегрирани безпроблемно; като прозорец с успоредно отваряне, прозорец окачен отгоре, и прозорец като скрит отвор за отваряне и накланяне.

ETEM E85

Окачена фасадна система с вертикални и хоризонтални профили с широчина 50mm.

Подходяща за всички типове сгради (ниско, средно и високо строителство). С широката си гама от профили тази гъвкава окачена фасадна система може да бъде адаптирана така, че да отговори на изискванията на всеки проект.

Contact us

Previous slide
Next slide

REYNAERS CW50

Unlimited creative freedom and maximum entrance of light.

Concept Wall® 50 is a façade and roof system that offers unlimited design freedom and allows maximum transparency. CW 50 is available in several designs and glazing variants and includes different technical variants to comply with specified levels of fire resistance and thermal insulation.  The design variants offer solutions for both the exterior and the interior of the building.

The extensive range of CW 50 profiles meets all requirements of contemporary architecture. The system offers solutions in different levels concerning energetic performance, allowing triple glazing and making the system even applicable for passive houses or low-energy buildings. In addition to that, dedicated opening types can also be seamlessly integrated, like a parallel opening window, a top hung window, a hidden vent turn and tilt window, and a flush roof vent for integration in roof applications of CW 50.

ETEM E85

Mullion transom curtain wall system with 50mm profiles front view. Suitable for all types of buildings (low, mid, and high-rise). With its wide variety of profiles, this versatile curtain wall system can be adapted to meet the requirements of any project.

Свържете се с нас