Често задавани въпроси

На закупените от Вас прозорци е монтиран качествен обков.

Внимавайте дръжката на прозореца да бъде винаги във вертикално положение (нагоре/надолу) или в хоризонтално положение.

Оставянето на дръжката в междинно положение може да предизвика грешно отваряне. Възможно е да се получи така, че при горно отворено положение на крилото, същото може да се завърти по вертикална ос. Не се плашете! Така наречената ножица на обкова задържа стабилно крилото в горния край. Преместете дръжката нагоре (положение на горно отваряне), затворете прозореца и след това завъртете дръжката в хоризонтално положение (отваряне по вертикална ос).

За правилното функциониране на прозореца, подвижните елементи (обкова) трябва да бъде смазван с масло (несъдържащо киселина) поне два пъти годишно.

Не закачвайте нищо (с изключение на щори с предвидено за целта тегло) на крилото на прозореца – възможно е това да доведе до трудно затваряне, провисване и други проблеми.

Прозорецът трябва да бъде почистван редовно като особено внимание трябва да се обърне на дренажните отвори, които трябва да бъдат винаги отпушени.

Почистването на прозореца се извършва с топла вода и подходяща мека кърпа, като за по-упорити замърсявания може да се добави, предназначен за целта, почистващ препарат. Силно замърсени прозорци могат да се почистват без усилия с помощта на специални почистващи средства. Това почистващо средство ще намерите във фирмата, която Ви е доставила прозорците.

ВАЖНО! Не използвайте абразивни почистващи материали. Не използвайте агресивни препарати съдържащи разтворители, ацетон и други. Не използвайте твърди и/или режещи предмети (шпакли, бръснарски ножчета, домакински телчета или телени четки, и други). Не почиствайте на сухо с кърпа за прах.

Уплътненията по протежение на касата и крилото също се нуждаят от почистване от прах и други замърсители. При положение, че уплътнението излезе от каналчето си, достатъчно е да го притиснете с палец, като започнете от мястото, където уплътнението е легнало . Не използвайте остри и/или режещи предмети – може да нараните уплътнението, в резултат на което ще предизвикате допълнително усложнение.

При определени климатични условия стъклата могат да се изпотят – това е в резултат на среща на топъл със студен въздух. Явлението се наблюдава най-често когато се съчетаят висока влажност и ниски външни температури. Предпоставка за максимално предотвратяване на това явление е правилното проветряване.

За разлика от старите единични стъкла, през новите стъклопакети, с който е остъклен Вашият/те прозорец/и, всичко се вижда без наличието на деформация на образа. Това се дължи на изключително равната им повърхност. Понякога при определен ъгъл на пречупване на светлината е възможно да се видят оцветявания с цветовете на дъгата. Това е физично явление и не представлява дефект и/или основание за рекламация.

Стъклата се почистват най-добре с чиста топла вода, кърпа и специализирани препарати, налични в търговската мрежа. Да се избягва използването на разяждащи или съдържащи разтворители препарати.

Редовно проветряване на помещенията предпазва от повишаване на влажността на въздуха, а оттук и евентуално образуване на плесен/мухъл. Проветрявайте редовно (3-4 пъти), като предизвикате течение чрез отваряне на всички налични прозорци в жилището/офиса – в зависимост от външните температури за около 5 минути. Запотяването на прозореца е сигнал, че трябва да се проветри помещението.

Да не се допуска контакт на обкова с вар, пясък и други абразивни материали. Два пъти годишно всички подвижни части на обкова трябва да се смажат с масло или грес, несъдържащи смоли и киселини. При трудно отваряне на прозореца се обърнете към доставчика на Вашите прозорци.

В никакъв случай не поставяйте дървени трупчета или други предмети, с цел предотвратяване блъсването на прозореца при течение. С това можете да си навлечете само повреди и неизправности на продукта.

Инструкции за употреба по предназначение и безопасност при използване, включително за замяна на конструктивни елементи.

  1. Отваряне на прозореца? Прозорци с едноплоскостно отваряне: За отваряне на прозорецът е необходимо да завъртите дръжката настрани (на 90°) и след това дръпнете към Вас крилото до желаната позиция. – Прозорци с двуплоскостно отваряне: Отварянето на прозореца настрани (по оста на пантите) се извършва като при едноплоскостно отваряне. За отваряне на прозореца отгоре спрямо долният ръб е необходимо да завъртите дръжката нагоре (на 180°) след което внимателно дръпнете крилото към Вас до желаната позиция. ВАЖНО! Не завъртайте дръжката за отваряне на прозорецa отгоре, когато е отворен настрани. Това води до освобождаване на горната панта и е възможно крилото да падне. Винаги при отваряне на прозореца отгоре е необходимо да се уверите, че долният ръб на прозореца е плътно прилепнал към касата.
  2. Затваряне на прозореца? За затваряне на прозореца от отворено положение е необходимо да затворите крилото до плътното му прилепване към касата, след което да завъртите дръжката до позиция надолу.
  3. Опасни ситуации: При странично отворен прозорец (например за проветряване) е възможно да се получи въздушно течение, което да причини нежелано затваряне на прозореца. В този случай е възможно, ако се намирате в зоната за затваряне, крилото да Ви удари, прещипе или да се счупи и съответно парчета стъкло да Ви порежат. ПРЕПОРЪКА: При силен вятър или възможност за създаване на въздушно течение, моля затворете прозореца. В случай, че течението се предизвиква умишлено, погрижете се за застопоряване на отвореното им положение. ВАЖНО! Съществува риск от падане през прозореца. Пазете децата далеч от прозореца, когато е отворен.
  4. При констатиране на нередности (трудно затваряне, провисване и други), моля, свържете се със специалист, който да локализира и отстрани проблема.

Неспазването на тези указания може да доведе до увреждане на профилите, стъклото и обкова, което не се поема от гаранцията и не носим отговорност! 

Свържете се с нас